ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА ПЪРВОКУРСНИЦИ - 25.09.2020, 13:00, Спортна зала на ПУ

Разпределение на залите може да видите тук.

Създайте си официални университетки пощи тук. Използвайте тях, за да влизате в онлайн курсове и за кореспонденция с преподавателите си.

Лекциите и упражненията често са придружени с електронни материали от c.students - мудъл средата на ПУ. Следвайте стъпките за регистрация тук.

 

Това са учебниците по Лексика и граматика за първата и втората година на обучение. За да получите отстъпка, носете студентската си книжка.

 

Фотокопиране на учебниците е абсолютно забранено!

 

Специалност

Учебник

Място на закупуване

Английска филология

English Download Advanced

Hamilton House

ул „Цар Асен" 7

Български език и английски език,

Приложна лингвистика (първи език английски)

Английски език и културно наследство

Speak Out

Advanced

Longman

ул "Цанко Дюстабанов" 43

тел. 032/ 635 628

 

Лингвистика с маркетинг,

Лингвистика с бизнес андминистрация,

Лингвистика с ИТ

Market Leader

Upperintermediate

Longman

ул "Цанко Дюстабанов" 43

тел. 032/ 635 628

 

 

За упражненията по Българо-английски превод и Англо-български превод се използват няколко помагала. Повечето специалности работят по Translation Practicum - продава се в книжарницата на Ректората. Преподавателите по съответния превод определят помагалото. Задължително посетете упражненията си първата седмица от семестъра, за да разберете кое помагало ще ползвате.