ПРИЕМ  В МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2019-2020

 

Language and Linguistics

Английска филология – лингвистика и превод

Английска филология – превод и бизнес комуникация

Английски език и управление в бизнеса

Английски език и методика (за специалисти)

Английски език и методика (за неспециалисти)

Английски език и методика за предучилищен и начален училищен етап

 

Прием в програмите:

 • по документи
 • с конкурсен изпит  (за кандидати, които не са завършили специалности с английски език – за повече информация виж анотациите на програмите)

Документи за кандидатстване се подават:

 • от 15.07.2019 до 01.09.2019  електронно на имейл адрес: mag.af.pu@gmail.com

ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ТУК: PDF, WORD

След като попълните  формуляра, изпратете го  обратно на посочения  по-горе имейл адрес заедно с останалите необходими документи за кандидатстване, които са подробно описани в него.

Кандидатстудентската такса в размер на 30 лв. може да се заплати на място в клона на Уникредит Булбанк в ректората на ПУ (централна сграда) или в който и да е друг клон на Уникредит Булбанк, както и в клонове на други банки в Пловдив и страната:

 

Банкова сметка на ПУ:

Уникредит Булбанк

Клон Батенберг

гр. Пловдив

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Сметка BG33 UNCR 7527 3154 6320 00

UNCRBGSF

 

Като основание за превод запишете:  Кандидатстудентска такса за магистърска програма във Филологически факултет. 

 • от 02.09.2019 до 11.10.2019  – на място в Ректорат (централна сграда на ПУ) в 353 кабинет, телефон – 032/ 261 239
 • За кандидатите, които ще се явяват на конкурсен изпит, срокът за подаване на документи е до 04.10.2019 /петък/.

Конкурсният изпит ще се проведе на 06.10.2019 г. /неделя/, 10:00, 521 ауд. /Нова сграда, бул "България" 236/.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление по образец
 • ксерокопие от диплома или уверение /академична справка за завършена бакалавърска  степен
 • бордеро за платена такса за кандидатстване (таксата се заплаща в клона на Уникредит в ректората)

Приетите студенти ще бъдат уведомени по имейл.

 

Записване на приетите студенти:

Записването трябва да се извърши в периода от 7.10.2019 г.  до 14.10.2019 г. при инспектор Лидия Апостолова в Нова сграда, ет. 4, 402 кабинет /лявото крило/

 

Необходими документи за записване:

 • комплект (от книжарницата на университета)
 • 2 снимки
 • ксерокопие от диплома или уверение /академична справка за завършена бакалавърска  степен