ПРИЕМ  В МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2018-2019

 

Language and Linguistics

Английска филология – лингвистика и превод

Английска филология – превод и бизнес комуникация

Английски език и управление в бизнеса

Английски език и методика (за специалисти)

Английски език и методика (за неспециалисти)

Английски език и методика за ранно чуждоезиково обучение

 

Документи за кандидатстване се подават в Ректорат (централна сграда на ПУ) в 353 кабинет, телефон – 032/ 261 239

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • молба по образец (получава се в 353 кабинет)
  • ксерокопие от диплома или уверение /академична справка за завършена бакалавърска  степен
  • бордеро за платена такса за кандидатстване (таксата се заплаща в клона на Уникредит в ректората)

Прием в програмите:

  • по документи
  • с конкурсен изпит  (за кандидати, които не са завършили специалности с английски език – за повече информация виж анотациите на програмите)

Срок за подаване на документи:  10.09.2018 – 10.10.2018

Конкурсният изпит ще се проведе на 07.10.2018 г. /неделя/, 10:00, 322 ауд. /Нова сграда, бул "България" 236/.

 

Приетите студенти ще бъдат уведомени по имейл.

 

Записване на приетите студенти:

Записването трябва да се извърши в периода от 8.10.2018 г.  до 12.10.2018 г. при инспектор Лидия Апостолова в Нова сграда, ет. 4, 402 кабинет /лявото крило/

 

Необходими документи за записване:

  • комплект (от книжарницата на университета)
  • 2 снимки
  • ксерокопие от диплома или уверение /академична справка за завършена бакалавърска  степен