График за провеждане на държавни изпити по английски език през календарната 2018г.
Магистърски програми:

 

І. Специалности Лингвистика и превод, Превод и бизнес комуникация, Language and Linguistics.

 

Писменият изпит ще се проведе съответно на 7.07.2018 г. в 6 аудитория от 9:00 часа.

 

ІІ. Специалности Английски език и методика (неспециалисти), Английски език и методика (специалисти), Английски език и методика за РЧЕО и квалификационна програма „Заедно в час".

 

Писменият изпит ще се проведе на 7.07.2018 в 1 аудитория от 9:00 часа.

 

 

III. Есенна сесия на ДИ.

 

 20.10.2018 г. и 21.10.2018 г.

 

 

 

 

 

 

 

График за провеждане на държавни изпити по английски език през календарната 2017 г.

 

Магистърска програма: Английски език и методика, Английски език и методика за РЧЕО, Лингвистика и преводПревод и бизнес комуникация, Language and Linguistics
 
Лятна сесия (само за студенти, завършили семестриално през предходни години):
 
Писмен изпит: 17 юли /понеделник/, 9:00, 10 с.з.
Защити на дипломни работи: 18 юли /вторник/, 10:00, 10 с.з.
 
Есенна сесия:
Писмен изпит: 21 октомври /събота/, 9:30
322 ауд.Нова сграда - ПУ – Английски език и методика, Английски език и методика за РЧЕО
521 ауд., Нова сграда - ПУ – Лингвистика и преводПревод и бизнес комуникация
Защити на дипломни работи: 22 октомври /неделя/, 10:00, 12 с.з. (Ректорат)
 
Писмен държавен изпит за квалификационна програма Заедно в час:
Първа дата: 24 юни /събота/, 10:00
Втора дата: 17 юли /понеделник/, 9:00, 10 с.з.
Трета дата: 21 октомври /събота/, 9:30, 322 ауд.