Приложение Защитени дипломни работи към катедра „Английска филология"

/Актуализирана информация към 06.04.2015г./

Направление:

2.1 Филология

Специалност „ЛИНГВИСТИКА И ПРЕВОД" – ОКС „Магистър"

 1.  

Деница Ангелова Шаркова

1103347004

Все още ли английският, изучаван като чужд език, е наистина чужд в един свят на глобален английски?

Доц.

Михаил Грънчаров

06.10.2012

 1.  

Лиляна Иванова Томова

1103347005

Преводът на английските субстантивни колокации в българския език

Доц. Михаил Грънчаров

06.10.2012

 1.  

Вадим Атанасов Банев

1103347002

Преводачески избори и смисъл: Дюн на Франк Хърбърт на български език

Гл.ас.д-р Витана Костадинова

06.10.2012

 1.  

Антония Димитрова Панайотова

0703347013

Целеви превод

Гл.ас. Сашко Павлов

24.10.2009

 1.  

Анастасия Ташева

0603041012

Начинателните глаголи в българия език и техните аналози в английски език

Доц.д-р Чакърова

15.07.2008

 

Специалност „ПРЕВОД И БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯ" – ОКС „Магистър"

 1.  

Виолета Иванова Пеовска

1103627034

Значението на превода за туристическата индустрия

Доц.д-р Йордан Костурков

06.10.2012

 1.  

Христина Христова Малчева

1103627044

Специфика, характеристики и значение на превода на техническата спецификация. Превод на спецификация на микро UART ядро

Доц. д-р Йордан Костурков

06.10.2012

 

 1.  

Иванка Атанасова Димитрова

1103627050

Преводът на прилагателните имена в началното училище

Доц. д-р Йордан Костурков

06.10.2012

 

Специалности АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ, ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА И ЛИНГВИСТИКА С ИТ

– ОКС „Бакалавър"

 1.  

Наргиз Орхан Ахмед

1003041054

АФ

Топосите на Гетсби: наратив и кинематографична образност в романа на Франсис Скот Фицджералд "Великият Гетсби"

Доц. д-р Дейвид Дженкинс

18.07. 2014

 1.  

Атанас Петков Стоев

0603041035

АФ

Преподаване на английски на военнослужещи

Гл. ас. д-р Росица Декова

18.07. 2014

 1.  

Георги Костадинов Джумайов

1003771005

ПЛ

Английски за специфични цели. Преподаване на английски на военнослужещи. STANAG 6001

Гл. ас. д-р Росица Декова

18.07. 2014

 1.  

Добромира Кирилова Василева

0803041002

АФ

Езикови изрази с части на тялото и движения на тялото за емоционални състояния

Гл.ас.д-р Матюсън

20.07.2013

 1.  

Борислава Сергеева Гендурова

0903041006

АФ

Преподаване на английски език чрез истории

Гл.ас.д-р Росица Декова

13.10.2013

 1.  

Дона Веселинова Петкова

0903041026

АФ

Възникването на Джейн: Проследяване развоя на героинята

 (Върху Джейн Еър на Шарлот Бронте, 1847)

Доц. д-р Яна Роуланд

13.10.2013

 1.  

Мария Валентинова Даскалова

0903041033

АФ

Байроновите героини в Дон Жуан

Гл.ас.д-р Витана Костадинова

13.10.2013

 1.  

Нели Костадинова Матева

0703041004

АФ

Съпоставителен анализ на идиоми в българския и английския език от гледна точка на когнитивната лингвистика

Гл.ас.д-р Снежа Матюсън

15.07.2012

 1.  

Соня Георгиева Георгиева

0703041108

АФ

Сравнителен анализ на някои аспекти на функционалната изреченска перспектива в английския и българския

Доц. Михаил Грънчаров

14.07.2011

 1.  

Полина Николаева Петкова

0703041007

АФ

Категорията „хедж" в български и английски език

Гл.ас.д-р

Снежа Матюсън

09.10.2011

 1.  

Виолета Пламенова Чаушева

0703041025

АФ

Шели на български език: Освободеният Прометей

Гл.ас.д-р

Витана Костадинова

09.10.2011

 

Направление

1.3 Педагогика на обучението по ...

Специалност: „Английски език и методика" – ОКС „Магистър"

 1.  

Донка Николова Димбарева

1103598022

Нови подходи при обучението по английски език

Доц.д-р Йордан Костурков

06.10.2012

 

 

Специалности БЕАЕ, БЕНЕ, БЕФЕ, РЕЗЕ – ОКС „Бакалавър"

 1.  

Боряна Гагова

0803131005БЕАЕ

Вярата и Смъртта в произведението на Дж. Х. Нюман „Сънят на Джеронтиус"

Доц. д-р

Яна Роуланд

15.07.2012

 1.  

Нина Шишманова

0803131010БЕАЕ

Тленност и себеразбиране в поезията на Шарлот Бронте

Доц. д-р

Яна Роуланд

15.07.2012

 

 

ПЛАНИРАНИ ЗА ЗАЩИТА ПРЕЗ ЮЛИ И ОКТОМВРИ 2015 г.

/ОКС „Бакалавър" и ОКС „Магистър"/

 

ИМЕ

ФАКУЛТЕТЕН НОМЕР

ТЕМА

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ

СПЕЦИАЛНОСТ

 1.  

Рула Спирлиаду

1103041124

Сравнително изследване на съществителното име в гръцки, английски и български

Доц. Михаил Грънчаров

АФ

бакалавър

 1.  

Радостина Пейчева Иванова

1103591010

Разновидности на английския език: преглед на стандартния английски и неговите диалектни, регионални и културни превъплъщения)

Гл. ас. д-р

 Росица Декова

Лингвистика с ИТ

 1.  

Цветелина Иванова Димитрова

 1203598009

 

Етика на любовта и брака в ранните комедии на Шекспир

Гл. ас. д-р

Атанас Манчоров

Английски език и методика

/магистър/

 1.  

Димитър Карамитев

1103041001

Онтологични  територии на съзнанието в поезията на Кристина Розети до 1862 година

Доц. д-р

Яна Роуланд

АФ

/бакалавър/

 1.  

Божидара Бонева

 

1103041009

Сфери на женска идентичност в романа на Ан Бронте „Наемателката на имението Уайлдфел Хол"

Доц. д-р

Яна Роуланд

АФ

/бакалавър/

 1.  

Ива Илчева

1103131004

Авторови лица и наративни техники в романа на У. М. Такъри „Панаир на суетата"

Доц. д-р

Яна Роуланд

БЕАЕ

/бакалавър/

 1.  

Даниела Катермова

1103041077

Концептуални метафори в политическия дискурс

Гл.ас.д-р

Снежа Матюсън

АФ

/бакалавър/

 1.  

Мария Беслимова 

1103041023

Сърдечни Метафори - съпоставително изследване

Гл.ас.д-р Снежа Матюсън

АФ

/бакалавър/

 1.  

Георгиус Футзитзис

1103041120

Когнитивната лингвистика и методика на преподаването на английски като чужд език

Гл.ас.д-р Снежа Матюсън

АФ

/бакалавър/

 1.  

Ян Янаков

1403347016

Разбиране на лингвистичното значение и неговото влияние върху човешките преживявания

Гл.ас.д-р Снежа Матюсън

Language and Linguistics

/магистър/

 1.  

Мартина Самарова

 

1103041008

Феминистични прочити на "Гордост и предразсъдъци" и "Абатството Нортангър"

Гл.ас.д-р Витана Костадинова

АФ

бакалавър

 

 

ОБОБЩЕНА ТАБЛИЦА НА ДИПЛОМИРАЛИ СЕ СТУДЕНТИ

КЪМ КАТЕДРА „Английска филология", ПУ „П. Хилендарски"

/БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ/ ОТ 2008 Г. ДО 2014 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО/

ПО СПЕЦИАЛНОСТИ

                     Година

Специалност

2008

2009

2011

2012

2013

2014

2015

АФ

 

 

3

1

4

2

7

БЕАЕ, РЕАЕ,

АЕНЕ, АЕФЕ

 

 

 

2

 

 

1

ПЛ

 

 

 

 

 

1

 

ЛИТ

 

 

 

 

 

 

1

МАГИСТЪР

1

1

 

7

 

 

2