ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА ПЪРВОКУРСНИЦИ - 25.09.2020, 13:00, Спортна зала на ПУ

Това са мейлите, с които преподавателите може да контактуват с вас, докато си направите официални университетски пощи. Нaпример, ако сте специалност Английска филология, следите само мейлите в af2020@abv.bg, за която имате и парола.

Специалност И-мейл Парола
Анлийска филология af2020@abv.bg af2020stu
Приложна лингвистика (с първи чужд език английски) pl2020@abv.bg  pl2020stu
Лингвистика с ИТ lit2020@abv.bg lit2020stu
Лингвистика с маркетинг lm2020@abv.bg lm2020stu
Лингвистика с бизнес администрация lba2020@abv.bg lba2020stu
Български а английски език beae2020@abv.bg beae2020stu
Приложна лингвистика (английски с втори чужд език) pleng2@abv.bg pleng2stu

  

Линк към сайта на Филологическия факултет

Седмично разписание по специалности

Разпределение на залите в сградите на университета

Академичен календар

Академичен календар по седмици

Имената и контактите на академичните наставници по специалности

 

Разпределение на студентите от специалност Английска филология по групи:

1 група - от 2003041001 до 2003041024

2 група - от 2003041025 до 2003041048

3 група - от 2003041049 до 2003041072

4 група - всички от 2003041073 нататък.

 

Разпределение на студентите от специалност Английска филология по подгрупи

(за часовете ви по практически английски - Лексика и граматика, БА Превод, АБ Превод, Писмени упражнения):

гр. А - от фак. № 2003041001 до 2003041019

гр. B - от фак. № 2003041020 до 2003041038

гр. С - от фак. № 2003041039 до 2003041057

гр. D - от фак. № 2003041058 до 2003041076

гр. E+F - от фак. № 2003041077 нататък

Създайте си официални университетки пощи тук. Използвайте тях, за да влизате в онлайн курсове и за кореспонденция с преподавателите си.

Лекциите и упражненията често са придружени с електронни материали от c.students - мудъл средата на ПУ. Следвайте стъпките за регистрация тук.

 

Това са учебниците по Лексика и граматика за първата и втората година на обучение. За да получите отстъпка, носете студентската си книжка.

 

Фотокопиране на учебниците е абсолютно забранено!

 

Специалност

Учебник

Място на закупуване

Английска филология

English Download Advanced

Hamilton House

ул „Цар Асен" 7

Български език и английски език,

Приложна лингвистика (първи език английски)

Английски език и културно наследство

Speak Out

Advanced

Longman

ул "Цанко Дюстабанов" 43

тел. 032/ 635 628

 

Лингвистика с маркетинг,

Лингвистика с бизнес андминистрация,

Лингвистика с ИТ

Market Leader

Upperintermediate

Longman

ул "Цанко Дюстабанов" 43

тел. 032/ 635 628

 

 

За упражненията по Българо-английски превод и Англо-български превод се използват няколко помагала. Повечето специалности работят по Translation Practicum - продава се в книжарницата на Ректората. Преподавателите по съответния превод определят помагалото. Задължително посетете упражненията си първата седмица от семестъра, за да разберете кое помагало ще ползвате.