ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Бакалаври - Редовно

 

26 септември 2018 г. /сряда/

Начало - 9:00 часа

Ректорат

 

Английска филология8-ма ауд.

Български и английски език 8-ма ауд.

РЕЗЕ 8-ма ауд.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Лингвистика с IT 9-та ауд.

Лингвистика с маркетинг 9-та ауд.

Приложна лингвистика

(първи език - английски) 9-та ауд.

Лингвистика с

бизнес администрация - 9-та ауд.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Приложна лингвистика (втори език - английски)

10-та сем. зала

Биология и английски език 10-та сем. зала

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Защити на дипломни работи

27 септември 2018 /четвъртък/

Ректорат

7-ма семинарна зала

Начало – 10 .00 ч.

 

График за провеждане на държавни изпити по английски език през календарната 2018г.
Бакалавърски програми:

 

 

І. Специалности Английска филология, Български език и английски език, Руски език и западен (английски) език.

 

Държавният изпит  ще се проведе  на 7 юли 2018 г. в 6 аудитория от 9:00 часа.


ІІ. Специалности Приложна лингвистика с английски, Лингвистика с IT, Биология и английски език, Лингвистика и маркетинг, Лингвистика и бизнес администрация, Приложна лингвистика с втори език английски.

 

Държавният изпит ще се проведе  на 7 юли 2018 г. в 1 аудитория от 9:00 часа.

 

ІІІ. Защити на дипломни работи:

 

Защитите  на  дипломни работи ще  се проведат на    8 юли 2018 г.  в каб. 353 от 10:30 часа.

 

IV. Есенна сесия на ДИ.

 

26 и 27 септември 2018 г.