ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И

 

ЛИТЕРАТУРА – ЛЯТНА СЕСИЯ, 2020 

 

МАГИСТРИ

 

ПИСМЕН ИЗПИТ 

 

25 юли 2020 /събота/

 

 

 

     *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   

 

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ 

 

26 юли 2020 /неделя/

 

 

     *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   

 

ЕСЕННА СЕСИЯ НА ДИ – МАГИСТРИ

 

 

24 октомври 2020 г (писмен изпит)

25 октомври 2020 г. (защити)

 

 

График за провеждане на държавни изпити по английски език през календарната 2017 г.

 

Магистърска програма: Английски език и методика, Английски език и методика за РЧЕО, Лингвистика и преводПревод и бизнес комуникация, Language and Linguistics
 
Лятна сесия (само за студенти, завършили семестриално през предходни години):
 
Писмен изпит: 17 юли /понеделник/, 9:00, 10 с.з.
Защити на дипломни работи: 18 юли /вторник/, 10:00, 10 с.з.
 
Есенна сесия:
Писмен изпит: 21 октомври /събота/, 9:30
322 ауд.Нова сграда - ПУ – Английски език и методика, Английски език и методика за РЧЕО
521 ауд., Нова сграда - ПУ – Лингвистика и преводПревод и бизнес комуникация
Защити на дипломни работи: 22 октомври /неделя/, 10:00, 12 с.з. (Ректорат)
 
Писмен държавен изпит за квалификационна програма Заедно в час:
Първа дата: 24 юни /събота/, 10:00
Втора дата: 17 юли /понеделник/, 9:00, 10 с.з.
Трета дата: 21 октомври /събота/, 9:30, 322 ауд.