Name and title: assistant-professor Vesselina Koynakova

 

Additional positions:

Head of MA Programs Linguistics and Translation, Translation and Business Communication, English Language and Linguistics;

Academic Advisor for the BA Program Applied Linguistics;

Director of Studies, English Department (2003-2015)

 

 

E-mail: vesselina.koynakova [at] abv.bg; veskoj [at] uni-plovdiv.bg

 

Research interests: Comparative Linguistics: Epistemic Modality  in English and Bulgarian

 

Subjects taught:

BA Courses:

 

MA Courses:

 • Language and Style. Editing. (English)

 • Business English

 • Morphology of Contemporary English Language

 • Language and Communication

 • Practical Linguistics

 • English Practice- Vocabulary, Grammar, Translation, Writing

 

Publications: (related to the research area of studies)

 • The Epistemic Use of Mental State Predicates in English and Bulgarian. Сборник от юбилейна международна конференция „50 години ВТУ Св.Св. Кирил и Методий"(стр.413-421). Университетско издателство Св.Св. Кирил и Методий, 2014. ISBN 978-954-524-975-4

 • The Epistemic Use of The English Modal Verbs May and Might and The Bulgarian Може да Construction. A Case Study based on "The Picture of Dorian Gray" by Oscar Wilde and "Angels and Demons" by Dan Brown. П.У. "Паисий Хилендарски", Научни трудове, том 51 кн.1, сб.Б, (стр 44-49) 2013, ISSN 0861-0029

 • The Expression of Epistemic Modality in English and Bulgarian-The Picture of Dorian Gray. In Eds. Evgenia Pancheva et al. Peregrinations of the Text, Юбилеен сборник в чест на проф. А. Шурбанов, Sofia: Sofia University Press, 2013, стр. 461-470)

 • Constructing Possibility in Conditional Clauses. Epistemic Markers in English and Bulgarian. П.У. "Паисий Хилендарски", Научни трудове, том 50, кн.1, сб.Б, (стр 174-189) 2012, ISSN 0861-0029

 • A Cognitive Approach to Epistemic Modality: The notions of Probability and Possibility in English and Bulgarian, Сборник от Научна конференция "International Interdisciplinary Conference: Comparisons, Interactions, and Contestations Within/ Across Cultures", Veliko Turnovo St. Cyril and St. Methodius University Press, ( стр 96-108) 2012,  ISBN  978-954-524-858-0

 • The Expression of Logical Necessity in "The Picture of Dorian Gray". Научни трудове на  СУБ- Пловдив. Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, том ХІV, (стр. 229-236) 2012, ISSN 1311-9192

 • A Cognitive Approach To Epistemic Markers of Logical Necessity, Probability,and Predictability in English and Bulgarian. Similarity and Variation of Usage in Dan Brown's "Angel and Demons" and its Translation in Bulgarian. "Паисий Хилендарски", Научни трудове, том 49, кн.1, сб.Б, (стр 174-189) 2011, ISSN 0861-0029

 • Epistemic Modality in the Past: A Cognitive Approach. ПУ "Паисий Хилендарски", Научни трудове, том 48, кн.1, сб.Б, (стр 329-339) 2010, ISSN 0861-0029

 • Constructing the Modal Meanings of Logical Assumption, Possibility, and Probability in English and Bulgarian, Сборник от Научна конференция  "90 години Варненски Икономически Университет-Световната криза и икономическото развитие: Предизвикателства пред чуждоезиковото обучение ", том 4, ( стр. 252-263), 2010, ISBN 978-954-21-0489-6

 

Textbooks:

 • Translation Practicum: English and Bulgarian. (in co-authorship) Plovdiv: Plovdiv University Press, 2008. ISBN 978-954-423-472

 • Помагало по Морфология на САЕ (in co-authorship).Издателство „Контекст"2006, Пловдив. ISBN-10; 954-91064-9-7; ISBN-13; 978-954-91064-9-7

 • Vocabulary XL (in co-authorship). Издателство " Нанси", 2001, Пловдив. ISBN 954-9718-15-8

 • Translation XL(in co-authorship). Издателство " Нанси", 1999, Пловдив. ISBN 954-9718-02-6

 

Admission Tests:

 • "5 Admission Tests in English" Book 1 (in co-authorship). Издателство Контекст, 2006, Пловдив. ISBN 978-954-8238-03-8

 • "5 Admission Tests in English" Book 2 (in co-authorship). Издателство Контекст, 2008, Пловдив. ISBN  978-954-8238-01-4

 

Projects:

 • 2014: BG051PO001-4.3.04-0064 „Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование"

 • 2013-2014: BG051PO001-3.1.07-0024 "Пазарно ориентирани модули в хуманитарните професионални направления"

 • 2012: ФЛФ-008   Българска националноезикова политика и концепции за езиково и литературно наследство в условията на европейска интеграция и глобализация-

 • 2001 – 2003: Изследователски проект на тема " Помагало по морфология на САЕ и интернет апликация" финансиран от НИС при ПУ "Паисий Хилендарски".

 • 2000 – 2001: Ръководител на изследователски проект на тема "Съвременни и иновативни методи за оценяване знанията във ВУЗ", финансиран от НИС при ПУ "Паисий Хилендарски".

 • 1999 – 2000: Разработване на учебник по лексика " Vocabulary Excel" финансиран по програма ФАР

 • 1996 – 1998: TEMPUS Проект SJEP 11010

 

Membership in Academic and Professional Institutions, Bodies and Organizations:

 • Bulgarian Society for British Studies

 • The Bulgarian Society of Scholars