Name and title: Assist. Prof. Zlatka Chervenkova

 

 

E-mail: zlatche [at] yahoo.com

 

Research interests: Cognitive metaphor theory applied to language thought and translation

 

Subjects taught:

BA Courses:

 • Modern British Literature

 • English practice - vocabulary

 • ESP Translation

 • English in EU Documents

 • European Language Standards

 • Metaphor and Translation

 • Metaphor and Culture

 • Metaphor and literature

 

MA Courses:

 • Translation as a Profession

 • Social and political translation

 • Education, art, culture – translation of subtitles

 • Translation in the fields of Agriculture and Ecology

 • Legal ranslation

 • Introduction to Interpreting

 • Interactive Practices

 • Language and Culture

 

Publications:

 • Cases of Explicitation or Loss of Metaphor in Interpreting Public Speeches and Conference Addresses in Bulgarian and English. В: Научни трудове, ПУ том 51, кн. 1, сб. В, 2013

 • Approaches in Translation of Political Metaphors. - Perigrinations of the Text. Sofia University Press, 2013, pp. 390-400

 • Концептуалните метафори в българския образователен дискурс, Научни трудове, том 50, кн. 1, сб. В, 2012 (в съавт. със Кристина Танева)

 • Ранното чуждоезиково обучение в контекста на кризата: съвременни подходи и методи при подготовката на учители по английски език. Световната криза и икономическото развитие. Варна, Икономически университет, 2010 стр.319-334 (в съавт. със Кристина Танева)

 • Lend Me Your Ears: първи стъпки към доброто произношение при децата в предучилищна възраст.- Чуждоезиково обучение, 2010, 2, с.24- 33 (в съавт. със Кристина Танева)

 • Английски език в детската градина: too early or too late? За усвояването на езика и съпътстващите го проблеми. - Водим бъдещето за ръка- творчество и иновации. Ловеч, 2009, с. 129-131 (в съавт. със Кристина Танева)

 • Names in Transalphabetical Translation. - Intercultural Communication. Sofia: Polis, 2009.Part 1, pp151-158 Print. (in co-authorship with Ognyan Obretenov)

 

 

Participation in conferences:

 

A Corpus-based Methodology for the Study of Metaphor in Translation, Paisievi Chetenia, 2014.

Cases of Explication or Loss of Metaphor in Translation of Public Speeches and Conference Addresses in Bulgarian and English . Паисиеви четения 2013

Концептуалните метафори в английския и българския образователен дискурс. Паисиеви четения 2012, в съавторство с доц. Кристина Танева

WP 6 Training of Trainers June, Optimale Final Conference, Rennes, 2013

A Study of Elicited Metaphors Regarding Key Educational Concepts . 2012 Poznan: Zlatka Chervenkova, Kristina Taneva

Cultural Differences in Conceptualization of Conventional Metaphors of Head and Face in Bulgarian and English. Veliko Turnovo University, 2012

Approaches in Translation of Political Metaphors. - Perеgrinations of the Text, 2011

 

 

Books, textbooks, dictionaries

Multilingual dictionary: Български, English, Francais, Deutsch – Термини, терминосъчетания, ключови думи и ключови изрази от всички 20 области на достиженията на правото на ЕС (Acquis) - коректор, по проект „Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство" на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, Издателство Везни-4, 584 стр., 2009

Translation Practicum, Помагало по превод за студенти от първи и втори курс на специалност "Английска филология" 2008, в колектив

 

Projects:

 • Plovdiv E-University

 • Students' Practices

 • Market-oriented Modules

 • OPTIMALE – EU Project Optimising Professional Translator Training in Multilingual Europe

 

Membership in Academic and Professional Institutions, Bodies and Organizations:

 • BSBS

 • Association for Researching and Applying Metaphor in the Real World

 • Translators' Association in Plovdiv