ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

ПИСМЕН ИЗПИТ (БАКАЛАВРИ)

 

7 юли 2019 г. /неделя/

Начало - 9:00 часа

Нова сграда

 

Английска филология – 322 ауд.

Български и английски език – 322 ауд.

РЕЗЕ – 322 ауд.

 Нова сграда

 

     *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *  *

Лингвистика с IT – 323 ауд.

Лингвистика с маркетинг – 323 ауд.

Приложна лингвистика (първи език - английски) – 323 ауд.

Лингвистика с бизнес администрация – 323 ауд.

Нова сграда 

 

     *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   

Приложна лингвистика (втори език - английски)

Биология и английски език – 323 ауд.

Нова сграда 

 

     *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   

 

ПИСМЕН ИЗПИТ (МАГИСТРИ)

 

Лингвистика и превод

Превод и бизнес комуникация

Language and Linguistics

Английски език и методика (за специалисти и неспециалисти)

Английски език и методика за РЧЕО,

Квалификационна програма „Заедно в час"

7 юли 2019 г. /неделя/

Начало - 9:00 часа

324 ауд. Нова сграда

 

     *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   

 

 ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ (БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ)

 

6 юли 2019 /събота/

22 семинарна зала, Ректорат (в двора)

Начало – 10 .00 ч.

 

     *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   

ЕСЕННА СЕСИЯ НА ДИ

Бакалаври

26 септември (писмен) 2018 г. и 27 септември 2018 г. (защити)

Магистри

19 октомври 2019 г (защита) и 20 октомври 2019 г. (писмен)

 

 

Семинар „Функционална грамотност за всички"

27 май 2019 година

Дом на Европа (ул. „Георги С. Раковски" 124), София

 

Редица проучвания в европейски държави показват проблеми при възприемането на съдържанието на текста при четене на роден език, особено при по-младите поколения. Проблемите могат да се дължат на различни причини и тяхното комплексно изследване представлява предизвикателство. По-конкретно, непълноценното разбиране при четене може да се дължи на недостатъчно обучение, слабо владеене на езика, неравностойно социално положение или дефицити при умственото и физическото развитие. Семинарът „Функционална грамотност за всички" ще предостави възможност на специалисти от различни области да споделят опита си при изследването на причините за непълноценно разбиране на съдържанието при четене, а на всички участници – да изразят мнението и коментарите си, свързани с подобряването на уменията за четене и разбиране през целия живот.

 

Семинарът се организира от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин" при Българската академия на науките и Норвежкия университет за наука и технологии.

 

Програмата и регистрационната форма са достъпни на адрес: http://ibl.bas.bg/funktsionalna-gramotnost-za-vsitchki/

 

Регистрацията е безплатна, но задължителна (не по-късно от 23 май 2019 г.)

 

*****

 

 

Проф. Мила Вълчанова

ще изнесе открита лекция на тема:

Perspectives on L2 learning: Evidence from empirical research

30 май /четвъртък/, 17:00, 9 ауд. /Ректорат, 3 етаж/

 

Проф. Вълчанова е директор на Лабораторията за езиково развитие и обработка на езика към Норвежкия университет за наука и технологии. Тя е ръководи и Норвежката изследователска школа по лингвистика и филология.

 

****************

 

 

 

ПУ "Паисий Хилендарски" и TELUS International  Europe ви канят на лекция на тема:


Безупречно CV. Успешно интервю за работа


Може да получите повече информация - тук.

 

 

 

Конференция "Стойността на комуникациите в дигиталната ера" 23.11.2018 г., гр. Велико Търново. https://www.kida-conference.bg/ Регистрацията е задължителна и безплатна за преподаватели и студенти.

Информация за бакалаври първи курс - тук.

 

За Английска филология първи курс

 

Разпределение по групи за упражненията по практически английски - тук.

 

Упражненията по практически английски на специалност Английска филология първи курс ще започнат от втората седмица на семестъра - 8.10 понеделник.

Ако някои от вас не са правили теста за определяне на ниво, нека още на първото упражнение по практически английски се обадят на преподавателя.

ПРИЕМ  В МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2018-2019

 

Language and Linguistics

Английска филология – лингвистика и превод

Английска филология – превод и бизнес комуникация

Английски език и управление в бизнеса

Английски език и методика (за специалисти)

Английски език и методика (за неспециалисти)

Английски език и методика за ранно чуждоезиково обучение

 

Документи за кандидатстване се подават в Ректорат (централна сграда на ПУ) в 353 кабинет, телефон – 032/ 261 239

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • молба по образец (получава се в 353 кабинет)
  • ксерокопие от диплома или уверение /академична справка за завършена бакалавърска  степен
  • бордеро за платена такса за кандидатстване (таксата се заплаща в клона на Уникредит в ректората)

Прием в програмите:

  • по документи
  • с конкурсен изпит  (за кандидати, които не са завършили специалности с английски език – за повече информация виж анотациите на програмите)

Срок за подаване на документи:  10.09.2018 – 10.10.2018

За кандидатите, които ще се явяват на конкурсен изпит, срокът за подаване на документи е до 05.10.2018 /петък/.

Конкурсният изпит ще се проведе на 07.10.2018 г. /неделя/, 10:00, 322 ауд. /Нова сграда, бул "България" 236/.

 

Приетите студенти ще бъдат уведомени по имейл.

 

Записване на приетите студенти:

Записването трябва да се извърши в периода от 8.10.2018 г.  до 12.10.2018 г. при инспектор Лидия Апостолова в Нова сграда, ет. 4, 402 кабинет /лявото крило/

 

Необходими документи за записване:

  • комплект (от книжарницата на университета)
  • 2 снимки
  • ксерокопие от диплома или уверение /академична справка за завършена бакалавърска  степен 

 

********************

 

 

Всяка революция е приключение..." – Анжел Вагенщайн

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА СПЕЦИАЛНА ПРОЖЕКЦИЯ НА ФИЛМА

 

 

Анжел Вагенщайн: Изкуството е оръжие"

 

на документалистката от САЩ Андреа Саймън

 

След филма ще има дискусия с участието на режисьорката, която е гост на катедра „Английска филология"

 

понеделник, 21-ви май от 17:30 часа

 

ПУ „Паисий Хилендарски"

Пловдив, ул. „Цар Асен" №24 (Ректорат)

6 аудитория

(вход свободен)

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА

 

 

Suman Gupta, Milena Katsarska, Theodoros A. Spyros, Mike Hajimichael.

Usurping Suicide: The Political Resonances of Individual Deaths.     

ZED: London 2017

 

 

9 ноември 2017, 16:30 часа

10 семинарна зала (Ректорат)

 

 

Книгата е резултат от работата по проекта Framing Financial Crisis and Protests: North-West and South-East Europe (2014-2016 (http://www.open.ac.uk/arts/research/finance-crisis-protest/), финансиран от The Leverhulme Trust, и ще бъде представена от доц. д-р Добринка Парушева, координатор на българския екип, участващ в проекта.

 

 

 

*******

 

Студентски практики

Предстои стартиранети на проекта "Студентски практики". Запознайте се с правилата тук.

 

******************************************