Технически сътрудник

Контакти

Жаклин Бенямин Коен

тел.: 032/ 261 239

e-mail: jaccoh [at] uni-plovdiv.bg

Ректорат, ет. 3, стая 353

 

 

Нова сграда

Контакти

кабинет 518

тел.: 032/ 261 734

кабинет 519

тел.: 032/ 261 714

кабинет 520

тел.: 032/ 261 733

 

Инспектори, обслужващи Филологическия факултет

 

Инспектори

Специалности

Контакти

Лидия Апостолова

Английска филология

Лингвистика с информационни технологии 

Приложна лингвистика (немски език с втори чужд език)

Приложна лингвистика (френски език с втори чужд език)

Магистърски програми:

  • Лингвистика и превод
  • Превод и бизнес комуникации
  • Анлийски език и управление в бизнеса
  • Английски език и методика за РЧЕО (задочно)
  • Английски език и методика за специалисти (задочно)
  • Английски език и методика за неспециалисти (задочно)
  • Language and Linguistics (in English)

Нова сграда, ет. 4, стая 402

тел. 032/ 261 373

l_apostolova [at] uni-plovdiv.bg 

Галя Куманова

Български и английски

Лингвистика с маркетинг

Ректорат, ет. 2, стая 235

тел. 032/ 261 330

kumanova [at] uni-plovdiv.bg

Мариана Колева-Петрова

Приложна лингвистика (английски език с втори чужд език)

Лингвистика с бизнес администрация

Ректорат, ет. 2, стая 217

тел. 032/ 261 344

mkoleva [at] uni-plovdiv.bg

Недялка Чиликова

Гражданско образование и чужд език

История и чужд език

Ректорат, етаж 2, стая 206, тел. 032/ 261 358

chilikova [at] uni-plovdiv.bg