Име и титла: доктор Божидара Бонева


E-mail: daraboneva [at] gmail.com


Тема на дисертацията: „Парадигми на идентичността в творчеството на Тони Морисън и Алис Уокър. Лицата на дискриминацията"


Научни интереси: Жени писатели; Афро-американска култура; Теории от постмодернизма; Феминистична литературна критика; Американска литература; Американска литература на Юга.


Учебни дисциплини:

Бакалаври:

  • Странознание на САЩ
  • Странознание на Великобритания
  • Американска литература
  • Практически английски език
  • Публикации:

Boneva, Bozhidara. "Slave Mentality and Motherhood in Toni Morrison's Beloved." Ежегодни Паисиеви четения, 08-10 ноември 2018 г. (предстояща публикация)

Бонева, Божидара. „Рай или война: Същност на жената в романа на Тони Морисън „Рай." Двадесетата национална научна конференция „Време, слово, свят", провела се в Дом на учените, 17-18 май 2018 г. (предстояща публикация)

Бонева, Божидара. „Вътрерасова дискриминация и отношенията майка-дъщеря в романа на Тони Морисън „Бог да бди над детето" в юбилейният сборник в чест на доц. д-р Й. Костурков.

Boneva, Bozhidara. "Rules of Love in Alice Walker's The Color Purple." Научни трудове на ПУ. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски", том 55, книга 1, сборник В, 2017, сс. 243-251.

Бонева, Божидара. „Жена и приятел в романа на Тони Морисън „Сула." Словотоидеи, идеали, утопии. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски", 2018, сс. 326-333.