Име и титла: Даниел Каменов, докторант

 

E-mail: daniel.kamenov [at] abv.bg

 

Тема на дисертацията: Екзистенциални теми и мотиви в творчеството на Томас Улф

 

Научни интереси: Литературни преводи; Американска литература; Модернизъм и постмодернизъм на американската литература; Философия на екзистенциализма; Отчуждение / алиенация в литературата

 

Учебни дисциплини:

 

Бакалаври:

  • Превод
  • Писмени упражнения
  • Аналитично четене

 

Публикации:

Kamenov, Daniel. "W.O. Gant and Eugene Gant: The Absurd Heroes in Thomas Wolfe's Look Homeward, Angel." Ежегодни Паисиеви четения, 08-10 ноември 2018 г. (предстояща публикация)

Каменов, Даниел. „Представата за Томас Улф: Препрочитане на екзистенциални теми и мотиви в творчеството му." Двадесета национална научна конференция „Време, слово, свят", провела се в Дом на учените, 17-18 май 2018 г. (предстояща публикация)

Каменов, Даниел. „Самота и алиенация в романа на Томас Улф "Погледни към дома, ангеле" в юбилейния сборник в чест на доц. д-р Й. Костурков.