преподавател Магдалена Гогалчева

Координатор международна дейност и пограма "Еразъм"

 

E-mail: magdalenagogalcheva [at] uni-plovdov.bg

Научни интереси: когнитивна лингвистика, съпоставително езикознание


Учебни дисциплини:

Бакалаври:


Публикации:

  • Петкова, П.Н., и Гогалчева, М.Д., "Когнитивен анализ на българската представка на-," (предстои)