Информация за изпитните програми и приравняването на международни сертификати за владеене на език тук.

 

Актуални събития за кандидатстуденти тук.