ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И

 

ЛИТЕРАТУРА – ЛЯТНА СЕСИЯ, 2020 

 

МАГИСТРИ

 

ПИСМЕН ИЗПИТ 

 

25 юли 2020 /събота/

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЛИ – МАГИСТРИ

 

     *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   

 

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ 

 

26 юли 2020 /неделя/ – 10:00

 

7 с.з. Ректорат

 

     *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   

 

ЕСЕННА СЕСИЯ НА ДИ – МАГИСТРИ

 

 

24 октомври 2020 г (писмен изпит)

25 октомври 2020 г. (защити)