За въпроси, свързани с учебния процес, студентите от всяка специалност могат да се обръщат към съответния академичен съветник:

 

 

Английска филология

ас. Румяна Илиева

e-mail: rumil0208 [at] gmail.com

Български език и английски език

 

доц. д-р Витана Костадинова

e-mail: vitana_kostadinova [at] yahoo.co.uk

Лингвистика с информационни технологии 

гл.ас. д-р Росица Декова

e-mail: rosdek [at] uni-plovdiv.bg

преп. Здравко Генов

z.genov [at] uni-plovdiv.bg

Лингвистика с бизнесадминистрация

преп. Вадим Банев 

vadimbanev [at] uni-plovdiv.bg

Лингвистика с маркетинг

преп. Полина Петкова

e-mail: p.petcova [at] uni-plovdiv.bg

Приложна лингвистика английски език с втори чужд

ас. Веселина Койнакова

e-mail: veskoj [at] uni-plovdiv.bg

Приложна лингвистика с втори чужд английски

ас. Веселина Койнакова

e-mail: vesselina.koynakova [at] abv.bg