Име и титла: Емилия Илиева-Живкова, хоноруван асистент 

 

E-mail: ilieva_emiliya [at] yahoo.co.uk

 

Научни интереси: Английски език и етнология

 

 

Учебни дисциплини: Практически английски

Бакалаври:

  • АБ превод

  • БА превод