За Английска филология първи курс

 

Разпределение по групи за упражненията по практически английски - тук.

 

Упражненията по практически английски на специалност Английска филология първи курс ще започнат от втората седмица на семестъра.

Ако някои от вас не са правили теста за определяне на ниво, нека още на първото упражнение по практически английски се обадят на преподавателя.

 

Обща поща на курса: 

Парола:

 

Разпределение на залите може да видите тук.

Лекциите и упражненията често са придружени с електронни материали от c.students - мудъл средата на ПУ. Следвайте стъпките за регистрация тук.

 

Това са учебниците по Лексика и граматика за първата и втората година на обучение. За да получите отстъпка, носете студентската си книжка.

 

Фотокопиране на учебниците е абсолютно забранено!

 

Специалност

Учебник

Място на закупуване

Английска филология

English Download Advanced

Hamilton House

ул „Цар Асен" 7

Български език и английски език,

Приложна лингвистика (първи език английски)

Английски език и културно наследство

Speak Out

Advanced

Longman

ул "Цанко Дюстабанов" 43

тел. 032/ 635 628

 

Лингвистика с маркетинг,

Лингвистика с бизнес андминистрация,

Лингвистика с ИТ

Market Leader

Upperintermediate

Longman

ул "Цанко Дюстабанов" 43

тел. 032/ 635 628

 

 

За упражненията по Българо-английски превод и Англо-български превод се използват няколко помагала. Повечето специалности работят по Translation Practicum - продава се в книжарницата на Ректората. Преподавателите по съответния превод определят помагалото. Задължително посетете упражненията си първата седмица от семестъра, за да разберете кое помагало ще ползвате.

Официално откриване на академичната 2018-2019 година

28.ІX.2018 г. (петък) от 11.00 часа

в Спортната зала на ПУ, бул. „България" No 236

 

Срещите с първокурсниците за информация във връзка с организацията на академичния процес ще започнат в 12 часа в следните зали на Нова сграда (бул. България 236):

 

322 аудитория – специалност Английска филология;

323 аудитория – специалност Приложна лингвистика;

324 аудитория – специалностите Лингвистика с ИТ, Лингвистика с маркетинг; Лингвистика с бизнес администрация и Английски език и културно наследство;

333 семинарна зала – специалностите Български език и английски език.