Преподаватели, контакти, приемно време

Желателно е студентите да имат предварителна уговорка с преподавателя, с когото искат да се срещнат. За целта ползвайте предоставените по-долу електронни пощи.

Телефони за връзка вижте тук.

 

Преподавател

Приемно време

Поща
доц. д-р Снежа Цонева-Матюсън  

Ръководител катедра

sttm96 [at] gmail.com

доц. д-р Витана Костадинова

 

vitana_kostadinova [at] yahoo.co.uk

доц. д-р Яна Роуланд

 

каб. 240 (032/261475), Ректорат, 

yanarowland1977 [at] abv.bg

гл. ас. д-р Атанас  Манчоров   atanas.manchorov [at] gmail.com
гл. ас. д-р Марина Самалиева   m.a.samalieva [at] abv.bg
гл. ас. д-р Милена Кацарска   kacarska_sp [at] abv.bg
гл. ас д-р Росица Декова  

rosdek [at] uni-plovdiv.bg

гл.ас. д-р Славка Грънчарова   sgrancharova [at] gmail.com

ас. Веселина Койнакова

 

vesselina.koynakova [at] abv.bg;

veskoj [at] uni-plovdiv.bg

ас. Златка Червенкова

 

zlatche [at] yahoo.com

ас. Румяна Илиева   rumil0208 [at] gmail.com

ас. Мария Анастасова

 

mariaanastasova [at] yahoo.com

преп. Бистра Поповска   bistra63 [at] abv.bg
преп. Вадим Банев   vadimbanev [at] gmail.com
преп. Здравко Генов    z_genov [at] abv.bg
преп. Магдалена Гогалчева   

mag.gogalcheva [at] gmail.com

преп. Полина Петкова

 

p.petcova [at] uni-plovdiv.net

преп. Цецилия Първанова-Дженкинс  

cjenkins [at] abv.bg