Име: Сашко Ангелов Павлов, МА

 

E-mail: sashkopavlov [at] gmail.com

 

Научни интереси: превод, лингвистика, прагматика

 

 

Учебни дисциплини:

Бакалаври:

 • Основи на превода
 • Теория на превода

Магистри:

 • Технически превод
 • Увод в прагматиката
 • Анализ на грешките при превод

 

Публикации:

 • Павлов, Сашко А. Помагало по лексика Речник растения Пловдив, УИ Паисий Хилендарски, 2008
 • Павлов, Сашко А. Помагало по лексика Речник животни Пловдив, УИ Паисий Хилендарски, 2008
 • Павлов, Сашко А. и Койнакова, Веселина Б. Помагало по морфология Пловдив, изд. Контекст, 2006, доп. и преп. 2013
 • Павлов, Сашко А. и колектив Помагало по превод „Translation practicum" Пловдив, УИ Паисий Хилендарски, 2008
 • Павлов, Сашко А. и колектив Admission Tests in EnglishПловдив, изд. Контекст, 2006.
 • Павлов, Сашко А. и колектив Vocabulary XL. Пловдив, изд. Нанси, 2001.
 • Павлов, Сашко А. и колектив Translation XL. Пловдив, изд. Нанси, 2001.
 • Павлов, Сашко А. и колектив Texts for English-Bulgarian and Bulgarian-English Translation in Philology. Пловдив, УИ Паисий Хилендарски, 1997.   

 

Преводи:

 • Любовна лирика от пловдивски поети (антология-календар) дек. 2014
 • Теория за прехода на вакуум в материя автор Г. Гемеджиев