ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И

 

ЛИТЕРАТУРА – ЕСЕННА СЕСИЯ, 2020 

 

БАКАЛАВРИ

 

ПИСМЕН ИЗПИТ 

 

24 септември 2020 (четвъртък)

 

 

9:00 часа, Нова сграда

 

ВАЖНО! Поради извънредната епидемиологична обстановка и необходимостта от носене на маска/шлем през цялото време в затворени помещения, КС на к-ра "Английска филология" взе решение да отпадне компонента "Диктовка" ("Слушане с разбиране" за специалност Биология и английски) от ДИ за 2020 година.

Времетраенето на изпита се съкращава с 30 мин.

 

Всички студенти, които ще се явяват на ДИ по английски език, трябва да бъдат в двора на новата сграда /бул. България, 236/ в 8.30 ч. на 24 септември 2020 год. /четвъртък/ за отвеждане по залите.

 

 

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ 

 

 

25 септември 2020 (петък)

 

(часът и залата ще бъдат обявени допълнително)

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И

 

ЛИТЕРАТУРА – ЛЯТНА СЕСИЯ, 2020 

 

БАКАЛАВРИ

 

ПИСМЕН ИЗПИТ 

 

25 юли 2020 /събота/

 

ВАЖНО! Поради извънредната епидемиологична обстановка и необходимостта от носене на маска/шлем през цялото време в затворени помещения, КС на к-ра "Английска филология" взе решение да отпадне компонента "Диктовка" ("Слушане с разбиране" за специалност Биология и английски) от ДИ за 2020 година.

Времетраенето на изпита се съкращава с 30 мин.

 

Всички студенти, които ще се явяват на ДИ по английски език, трябва да бъдат в двора на новата сграда /бул. България, 236/ в 8.30 ч. на 25 юли 2020 год. /събота/ за отвеждане по залите.

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЛИ ЗА АФ И БЕАЕ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЛИ ЗА ЛИТ, ЛМ, ПЛ, ЛБА, БА - ново

 

     *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   

 

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ 

 

26 юли 2020 /неделя/ – 10:00 часа

7 с.з., РЕКТОРАТ

 

 

     *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   

 

ЕСЕННА СЕСИЯ НА ДИ – БАКАЛАВРИ

 

 

24 септември 2020 г (писмен изпит)

25 септември 2020 г. (защити)