Име: доцент д-р Йордан Костурков

 

E-mail: ykosturkov [at] yahoo.com

 

Научни интереси: английска и американска литература, странознание

 

 

 

Учебни дисциплини:

Бакалаври:

 

Магистри:

 • Американска литература

 • Странознание

 • Стратегии на научното изследване

 • Английски език чрез литература

 • Техники и жанрова специфика на превода

 

Публикации:

 • Лорънс Стърн в българския културен контекст. Пловдив, Хермес (под печат).

 • Аспекти на модерността в творчеството на Уила Катър. Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2011. ISBN 978-954-423-723-3.

 • Рефлексии или Новите Книги на Амалтея. Пловдив, Хермес, 2010. ISBN 978-954-26-0934-6.

 • Пощенски коне. [Превод на специална литература. Практическо ръководство].Mail Horses. Professional Translation. A Practical Guide. Стара Загора, Алфамаркет [с. Богомилово, Старозагорско. Контраст]. 2006. 199 с. [193-195]. ISBN 954-9483-09-6, ISBN 978-954-9483-09-3.

 • Синтактични функции на английските предлози. [Помагало по практическа лингвистика]. A Study of the Syntactical Functions of the Preposition with. Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2000. 68 с. ISBN 954-423-180-3.

 • Тайният живот на великите американски писател. Пловдив, Хермес, 2012. ISBN  978-954-26-1085-4.

 • Новини от миналия век. Портрети на американски писатели от двадесети век.

Пловдив, Летера, 2006. ISBN 954-516-661-4, ISBN 978-954-516-661-7.

 • Тайният живот на великите английски писатели. Пловдив, Хермес, 2006. ISBN 954-26-0455-6.


 

Преводи:

 • Лорънс Стърн, Уила Катър, Едит Уортън, Гор Видал, Форд Мадокс Форд, Мюриел Спарк, Една О'Брайън, Норман Мейлър, Синтия Озик, Джером К. Джером, Ричард Хюз, Агата Кристи, Оливия Манинг,  Джойс Каръл Оутс и др.


 

Проекти:

 • Проект BG051PO001-3.1.08-0041 „Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)" и усъвършенстване на управлението и информационната инфраструктура на ПУ „Паисий Хилендарски".

 • Проект BG051PO001-4.3.04-0064 „Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование". Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.", съфинансирана от Европейския социален фонд.

 • Проект BG051PO001-3.1.07-0024 „Пазарно ориентирани модули в хуманитарните професионални направления". Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по Схема  BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда".

 • Проект: „От идеята за историята към националното, космополитното и глобалното:     преписите и преправките на „История славянобългарска" на Паисий Хилендарски и културноидентификационните модели на ХVІІІ - ХХІ в."

 • Проект „Ученически и студентски практики" - BG051PO001-3.3.07

 • Изследване на езиковите политики в България, проведено в рамките на глобалния проект „Европейско езиково многообразие" на Британски съвет в партньорство със СУ „Климент Охридски". 10 часа на 26 септември 2012, в зала „Средец" на     хотел „Шератон": методологията на изследването и резултатите от 25-те страни участнички.

 • Министерство на образованието, младежта и науката. Студенти по пътя на книгата –     практически курс     по книгоиздаване Съвместен проект между Филологическия     факултет на Пловдивския     университет „Паисий Хилендарски" и Издателство     „Летера" – Пловдив. Проектът се     осъществява с финансовата подкрепа на     Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинасирана от Европейския съюз. BG051PO001- 3.3.03 – 0083. 2009-2010

 • Програма „Еразъм". Великобритания. Университет на Лафборо. 2010, 2011

 • Съюз на преводачите в България и Фондация „Елизабет Костова". Работен семинар –     майсторски клас по     превод на 16 април 2011 г. в София

 • Comments on the Bulgarian Situation of British Studies: Teaching Literature and Cultural Studies. In: Gupta, Suman, Milena Katsarska (eds.). English Studies On This Side: Post-2007 Reckonings. ISBN 978-954-423-568-0. Plovdiv University Press, 2009

 • The Paissii Hilendarski University of Plovdiv. International Workshop. English     Studies in Bulgarian and Rumanian Higher Education: Focused and Comparative     Perspectives. 10-12 2008. Y. Kosturkov. Comments on the Bulgarian Situation of     British Studies: Teaching Literature and Cultural Studies

 • New edition of Multipliers workshops for users of createIT which is part of British Council Bulgaria Partnership Project. A new module entitled Online Activities will be presented, hands-on tested and, hopefully, improved. Venue: Departament za Informacia I Usuvarshenstvane na Uchiteli DIUU - Sofia, 224 Tsar Boris III Blvd.      Date: 31 March 2006 Times: 10:00 – 16:00

 • Летера - EEPG (Група на издателите на учебници в Европа) European Educational Publishers Group EEPG Central Office Kunnerupvej 130, 8361 Hasselager, Denmark.

 • Наблюдения и резултати от Интернет дискусия за романа на Тони Морисън „Възлюбена". Държавен департамент на САЩ.

 • Интернет и е-мейл за преподаватели. Държавен департамент на САЩ. Университет на щата Орегон

 • Департамента по труда на САЩ.

 

Членство в различни академични и професионални институции и организации:

 • Съюз на българските писатели

 • Съюз на българските преводачи

 • Съюз на учените в България

 • MLA

 • Дружество на българските англицисти

 

Награди и/ или стипендии:

 • на СБП, СПБ, Община Пловдив

 • почетен гражданин на Луивил, щат Кентъки, САЩ и Почетен полковник на Кентъки