Име и титла: Божидара Бонева, докторант

E-mail: daraboneva [at] gmail.com


Научни интереси: Жени писатели; Афро-американска култура; Теории от постмодернизма; Феминистична литература.


Учебни дисциплини:

Бакалаври:

  • Странознание на САЩ

  • Странознание на Великобритания

  • Американска литература

  • Писмени упражнения