Име и титла: Хон. ас. Даниел Каменов

 

E-mail: daniel.kamenov@abv.bg

 

Научни интереси: Литературни преводи; Американска литература; Философия.

 

 

Учебни дисциплини:

Бакалаври:

  • Превод

  • Писмени упражнения