Crea/Mostra Contenuto

Катедрата е създадена през 1994 г. като в нея се включват преподаватели от катедри "Чужди езици", "Западни филологии" и сектор "Английски език" към катедра "Българска филология", които преди това обезпечават специалности "Български език и английски език" (първи прием 1988 г.) и "Английска филология" (първи прием 1991 г.).

Ръководители на катедра "Английска филология" от създаването й са доц. Михаил Грънчаров (1994-1999, 2010-2014), доц. д-р Христо Грънчаров (1999- 2010), доц. д-р Иван Шотлеков (2016-2018). Понастоящем ръководител на катедрата е доц. д-р Снежа Цонева-Матюсън, а секретар на катедрата е г-жа Жаклин Коен.

Постепенно спектърът от специалности с участие на английски език и литература се разширява и се осъществява прием в специалности "Английски език и руски език" (от 1995 г.), "Английски език и етнология" (1995-1999), "Английски език и френски език" (2001-2012), "Английски език и немски език" (2001-2012), "Приложна лингвистика" (от 2009 г.), "Лингвистика и информационни технологии" (от 2009 г.), "Лингвистика с маркетинг" (от 2013 г.) и "Лингвистика с бизнесадминистрация" (от 2014 г.)

Понастоящем катедрата обучава над 700 студенти в бакалавърски програми, 65 в редовни магистърски програми "Лингвистика и превод" (от 2003 г.) и "Превод и бизнес комуникация" (от 2009 г.) и 129 студента са в задочни магистърски програми по "Английски език и методика" (от 2001 г.).

Динамичното развитие и разнообразието на специалностите с участие на английски език и литература определя нарастването на числения състав на катедрата до 19 щатни и 20 хонорувани преподаватели, специалисти в областта на практическия английски език, лингвистиката, английската и американската литература и културознанието.