асистент Румяна Илиева

rumy_ilieva [at] uni-plovdiv.bg

rumil0208 [at] gmail.com

 

 

 

 

 

Научни интереси: 

традиционни и иновативни подходи и методи в обучението по английски език

позитивно образование, позитивна образователна среда, позитивно оценяване

продължаващо обучение и допълнителни квалификации за педагогическите специалисти


Учебни дисциплини:

Бакалаври:

  • Методика на обучението по английски език

  • Нормативна уредба на обучението по английски език (факултативна дисциплина)

  • Хоспитиране, Tекуща педагогическа практика, Стажантска практика


Магистри:

  • Методика на обучението по английски език

  • Методика на обучението по английски език в предучилищен и начален училищен етап

  • Английски език за специфични цели (бизнес английски)

  • Бизнес презентация (избираема дисциплина)

  • Хоспитиране, Tекуща педагогическа практика, Стажантска практика