ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Бакалаври – Редовно

 

26 септември 2019 г. /четвъртък/

Начало – 9:00 часа

Нова сграда

 

Английска филология – 122 ауд.

Български и английски език  122 ауд.

РЕЗЕ  122 ауд.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Лингвистика с IT – 1 аула

Лингвистика с маркетинг – 1 аула

Приложна лингвистика

(първи език – английски) – 1 аула

Лингвистика с

бизнес администрация – 1 аула

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Приложна лингвистика (втори език – английски)

234 сем. зала

Биология и английски език  234 сем. зала

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Защити на дипломни работи

27 септември 2019 /петък/

Нова сграда

122 ауд.

Начало – 10 .00 ч.