Име и титла: Вадим Банев, преподавател


E-mail: vadimbanev [at] gmail.com

 

Научни интереси: Превод, Етимология, Англоезична Спекулативна Фантастика

 

Учебни дисциплини: Практически английски

Бакалаври:

  • Превод АБ

  • Превод БА

  • Лексика

  • Превод специализиани цели (Обществено-политически)

  • Основи на бизнес комуникацията


Проекти:

  • Пазарно ориентирани модули в лингвистични бакалавърски специалности