Име и титла: гл.ас. д-р Витана Костадинова

 

Друга длъжност: Отговорник Научна дейност на катедра „Английска филология" в ПУ; Председател на Комисията по английски език за кандидат-докторантски и докторантски конкурси в ПУ.

 

E-mail: vitana_kostadinova [at] yahoo.co.uk

 

Научни интереси: Британска литература – Романтизъм; Рецепция; Превод и култура

 

Учебни дисциплини, преподавани в момента:

Бакалаври:

Магистри:

 • Британска литература;

 • Превод и култура;

 • Практически английски език.

 

Избрани публикации:

Книги:

 • Автор на монографията „Байрон в български контекст: Следи по пясъка на времето". Пловдив: Пигмалион, 2009.

 • Съредактор на сборник есета Byron and the Isles of Imagination: A Romantic Chart. Plovdiv: Context, 2009.

Статии:

 • "Jane Austen Adapted: Female Lifestyles in Pride and Prejudice and The Lizzie Bennet Diaries". Growing up a Woman: The Private/Public Divide in the Narratives of Female Development. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2015, под печат.

 • "Paratexts and Readers: Austen's Northanger Abbey and the Explanatory Notes in the Bulgarian Translations of the Novel". Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски" Език и литература, том 52, кн. 1. Пловдив: Университетско издателство „Паисин Хилендарски", 2014, под печат.

 • "Translations of Jane Austen's Persuasion into Bulgarian". Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски" Език и литература, том 51, кн. 1, част В. Пловдив: Университетско издателство „Паисин Хилендарски", 2013, 119-130.

 • "Persuasion in Bulgaria: Transplanting Romanticism." – Peregrinations of the Text: Reading, Translation, Rewriting. Sofia: Sofia University Press, 2013, 375-381.

 • "Illustrations as Translations: Pride and Prejudice". The Female Spectator. Chawton House Library, Vol. 17, No 2, Summer 2013, 3-4.

 • "Byron as an Institution in Bulgarian Literary Histories". The Place of Lord Byron in World History: Studies in his Life, Writings and Influence – Selected Papers from the 35th IBC in Messolonghi, Greece, Edwin Mellen Press, 2013, 49-60.

 • "Jane Austen and Translatability: Pride and Prejudice Illustrated". Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски" Език и литература, том 50, кн. 1, част Г. Пловдив: Университетско издателство „Паисин Хилендарски", 2012, 195-205.

 • "Meaningful Absences: Byron in Bulgaria". Contexts, Subtexts, and Pretexts: Literary Translation in Eastern Europe. Ред. Brian James Baer. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, 2011, с. 219-232.

 • "Едип цар в училище – между мита и трагедията." Съдбата на Едип – българските маршрути, ред. Клео Протохристова, Светла Черпокова и Стефка Видева. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2010, с. 253-263.

 • "Myth and Ideology: British Romanticism in Comparative Literature textbooks". English Studies On This Side: Post-2007 Reckonings. Eds. Suman Gupta and Milena Katsarska. Plovdiv: Plovdiv University Press, 2009, 283-296.

 • "Reception Across Borders". In Boundaries, Boundary-Crossing, Cross Boundary Transfer [Proceedings of the 2007 BSBS and BASA Annual Conference South-Western University "Neofit Rilski", Blagoevgrad, Bulgaria, 9-12 November 2007]. Eds. Vladimir Trendafilov and Irena Vassileva, Blagoevgrad, 2009, 155-170.

 • "The East as an Island and Inspiration". In Byron and the Isles of Imagination, eds. Alistair Heys and Vitana Kostadinova. Plovdiv: Context Press, 2009, 176-202.

 • "Between Byronic and Baudelairean Correspondences, or a Glimpse of Cain in a Post-Romantic Mirror". In: Lord Byron: "Correspondence(s)" (XXXIInd International Byron Conference, Paris, La Sorbonne, June 2006), Paris: Francois-Xavier de Guibert, 2008, 41-50.

 • "Shelley's Heart of Hearts in Bulgaria". In The Reception of Shelley in Europe, eds. Susanne Schmid and Michael Rossington, 2008, 247-257.

 • "Байроновият „Манфред" в български контекст." В Литературна мисъл, 2008, 1, с. 161-185.

 • "Byronic Ambivalence in Childe Harold's Pilgrimage IV". In: The Byron Journal, vol. 35, no 1, 2007, 11-18.

 • "The Rise of the Sublime and the Fall of History." Selected Proceedings of the 30th International Byron Conference "Byron and the Romantic Sublime". In Revue de l'Université de Moncton, Moncton: University of Moncton Press, 2005, 189-202.

 • "Images of Byron in Bulgaria". In: Cardwell, Richard (ed.) The Reception of Byron in Europe, vol. II: Northern, Central and Eastern Europe, London and New York: Thoemmes Continuum, 2004, 353-364.

 • "Romantic attitudes Towards Evil in Anticipation of Moral relativism." In Dialogues: American Studies in an International Context, Conference proceedings, Plovdiv, 2002, 193-198.

 • "Byron in Bulgaria: The Unrecognised Legacy of Byron's Name in Literary Criticism." In: Societe Francaise des etudes Byroniennes. Bulletin de liaison, vol viii, No 3, automne 2002, 113-123.

 • "Images of America, or the American Presence in the Bulgarian Revival Period." In: Danova M. (ed.) Essays in American Studies: Cross - Cultural Perspectives, Polis Publishers, Sofia, 2001, 13-30.

 

Преводи:

 • MIGRATION, MEMORY, HERITAGE: SOCIO-CULTURAL APPROACHES TO THE BULGARIAN-TURKISH BORDER. Edited by Valentina Ganeva-Raycheva, Meglena Zlatkova. English translation Vitana Kostadinova, Milena Katsarska, Nikolai Vukov, 2012. BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, INSTITUTE OF ETHNOLOGY AND FOLKLORE STUDIES WITH ETHNOGRAPHIC MUSEUM, Sofia, IEFSEM – BAS, 2012, http://2sidesborder.org/migration%20EN/index.html

 • Меглена Златкова, Етносоциология на града. Превод на англ. ез. Витана Костадинова. Пловдив, 2012.

 • Съдбата на Едип – българските маршрути. Материали от уъркшоп (Пловдив, 18 май 2010). Прев. на англ. ез. Витана Костадинова. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски", 2011.

 

Проекти:

 • 2013—2015 „Виртуална библиотека Иван Шишманов", участник.

 • 2010—2012 „Рецепцията на атическата драма в България" , участник.

 • 2009—2011 „Рецепцията на Едип цар в България" , участник.

 • 2005—2008 „Рецепцията на Шели в Европа" , участник. (Етап от проекта „Рецепцията на британски автори в Европа".)

 • 2001—2005 „Рецепцията на Байрон в Европа" , участник. (Етап от проекта „Рецепцията на британски автори в Европа".)

 • 20002002 "Български прочити на романтическото [Романтизмът и формите на модерността]", финансиран от НИС при ПУ "Паисий Хилендарски".

 

Членство в различни академични и професионални институции и организации:

 • Академичен кръг по сравнително литературознание, от 2011.

 • Международно Байроново общество, от 2001.

 • Българско дружество за британски изследвания – българска асоциация, член на Европейското общество за изучаване на английски, от 2000.

 • Съюз на учените в България, от 1999.

 

Награди и/ или стипендии:

 • 2012 – стипендия за изследователска дейност в библиотеката на Чотън (Chawton House Library Fellowship)

 • 2005 – стипендия за професионално развитие от Академичната програма на Отворено общество.

 • 2004 – стипендия за преподаване на Академичната програма на Отворено общество

 • 2001 – стипендия за редовно обучение в програмата на Университета в Глазгоу, „Романтизмът и формите на модерността", за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър по философия" (M.Phil.).