Настоящи докторанти

 

Докторант Заглавие  Научен ръководител Период
Божидара Бонева  Парадигми на идентичността в творчеството на Тони Морисън и Алис Уокър. Лицата на дискриминацията Доц. д-р Йордан Костурков 2016 - 2020
Бистра Поповска Ударението в сложни съществителни и фразовото ударение в английския и българския език Доц. д-р Снежина Димитрова 2016 - 
Даниел Каменов Екзистенциални теми и мотиви в творчеството на Томас Улф Доц. д-р Йордан Костурков 2018 - 
Елизабет Кумчева Многозначност на думите (английско български съпоставки и влияния) Доц. д-р Христо Стаменов 2017
Емилия Койчева Предикатори на успеваемостта при усвояване на втори език от младежи: склонност за изучаване на езици и нейната роля при усвояване на английски като втори език и български като трети език (от носители на гръцки език) Проф. д-р Мила Вълчанова 2019 - 
Мария Анастасова Аналитичните конструкции с глаголите съм и имам и минало причастие в староанглийски и в старобългарски Доц. д-р Антоанета Джельова 2020 - 
Корнелия Чоролеева Образуване на телескопични думи в английски и български език Доц. д-р Снежа Цонева-Матюсън 2019 - 
Полина Петкова Hedging in Academic Writing: Explorations into English and Bulgarian Research Articles Доц. д-р Снежа Цонева-Матюсън 2019 - 
       

 

Завършили докторанти

 

Доктор Заглавие  Научен ръководител Период