За Английска филология първи курс

 

Разпределение по групи за упражненията по практически английски - тук.

 

Упражненията по практически английски на специалност Английска филология първи курс ще започнат от втората седмица на семестъра - 8.10 понеделник.

Ако някои от вас не са правили теста за определяне на ниво, нека още на първото упражнение по практически английски се обадят на преподавателя.

 

Обща поща на курса: af2018 [at] abv.bg

Парола: Philology123

 

Разпределение на залите може да видите тук.

Лекциите и упражненията често са придружени с електронни материали от c.students - мудъл средата на ПУ. Следвайте стъпките за регистрация тук.

 

Това са учебниците по Лексика и граматика за първата и втората година на обучение. За да получите отстъпка, носете студентската си книжка.

 

Фотокопиране на учебниците е абсолютно забранено!

 

Специалност

Учебник

Място на закупуване

Английска филология

English Download Advanced

Hamilton House

ул „Цар Асен" 7

Български език и английски език,

Приложна лингвистика (първи език английски)

Английски език и културно наследство

Speak Out

Advanced

Longman

ул "Цанко Дюстабанов" 43

тел. 032/ 635 628

 

Лингвистика с маркетинг,

Лингвистика с бизнес андминистрация,

Лингвистика с ИТ

Market Leader

Upperintermediate

Longman

ул "Цанко Дюстабанов" 43

тел. 032/ 635 628

 

 

За упражненията по Българо-английски превод и Англо-български превод се използват няколко помагала. Повечето специалности работят по Translation Practicum - продава се в книжарницата на Ректората. Преподавателите по съответния превод определят помагалото. Задължително посетете упражненията си първата седмица от семестъра, за да разберете кое помагало ще ползвате.

Официално откриване на академичната 2018-2019 година

28.ІX.2018 г. (петък) от 11.00 часа

в Спортната зала на ПУ, бул. „България" No 236

 

Срещите с първокурсниците за информация във връзка с организацията на академичния процес ще започнат в 12 часа в следните зали на Нова сграда (бул. България 236):

 

322 аудитория – специалност Английска филология;

323 аудитория – специалност Приложна лингвистика;

324 аудитория – специалностите Лингвистика с ИТ, Лингвистика с маркетинг; Лингвистика с бизнес администрация и Английски език и културно наследство;

333 семинарна зала – специалностите Български език и английски език.