Име и титла: Георги Джумайов, хоноруван асистент


E-mail: dzhumayov.georgi [at] gmail.com


Научни интереси: Чуждоезиковото обучение през 21 век; Английски за специфични цели; Тестване на езиковите умения; Испански синтаксис

Учебни дисциплини: Практически английски

Бакалаври:

  • Английски за специфични цели

  • Бизнес английски


Преводи:

  • Превод при бизнес срещи

  • Преводи от английски и испански на български за кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на културата


Проекти:

  • Посещение на Европейската комисия, Белгия, 2014


Награди и/или стипендии:

  • Стипендия за езиково обучение, Испания, 2013

  • Награди за превод, България, 2012, 2013

  • Сертификат за академични изследвания, Германия, 2012

  • Награда в знак на признателност за изграждането на Европейския съюз, Европейски парламент, Франция, 2009