Име и титла: Илиан Друмев, хоноруван асистент

 

E-mail: drumev80 [at] yahoo.com

 

Научни интереси: английска лингвистика и литература; методика на преподаването на английски език

 

Учебни дисциплини: Практически английски

Бакалаври:

  • Писмени упражнения

  • Практически английски език