ПРИЕМ  В МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2019-2020

 

Language and Linguistics

Английска филология – лингвистика и превод

Английска филология – превод и бизнес комуникация

Английски език и управление в бизнеса

Английски език и методика (за специалисти)

Английски език и методика (за неспециалисти)

Английски език и методика за предучилищен и начален училищен етап

 

Прием в програмите:

  • по документи
  • с конкурсен изпит  (за кандидати, които не са завършили специалности с английски език – за повече информация виж анотациите на програмите)

Документи за кандидатстване могат да се подават:

 

от 15.10.2019 до 05.11.2019 

  • при инспектор Лидия Апостолова в Нова сграда, ет. 4, 402 кабинет /лявото крило/
  • електронно на имейл адрес: mag.af.pu@gmail.com

Конкурсният изпит ще се проведе на 06.11.2019 г. /сряда/, 10:00, 519 ауд. /Нова сграда, бул "България" 236/.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • заявление по образец
  • ксерокопие от диплома или уверение /академична справка за завършена бакалавърска  степен
  • бордеро за платена такса за кандидатстване (таксата се заплаща в клона на Уникредит в ректората)

 

ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ТУК: PDF, WORD

 

Кандидатстудентската такса в размер на 30 лв. може да се заплати на място, в клона на Уникредит Булбанк в ректората на ПУ (централна сграда) или в който и да е друг клон на Уникредит Булбанк, както и в клонове на други банки в Пловдив и страната:

 

Банкова сметка на ПУ:

Уникредит Булбанк

Клон Батенберг

гр. Пловдив

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Сметка BG33 UNCR 7527 3154 6320 00

UNCRBGSF

 

Като основание за превод запишете:  Кандидатстудентска такса за магистърска програма във Филологически факултет. 

 

 

Записване на приетите студенти:

Записването трябва да се извърши в периода от 15.11.2019 г.  до 05.11.2019 г. (до 08.11.2019 - за тези, които ще държат изпит) при инспектор Лидия Апостолова в Нова сграда, ет. 4, 402 кабинет /лявото крило/

 

Необходими документи за записване:

  • комплект (от книжарницата на университета)
  • 2 снимки
  • ксерокопие от диплома или уверение /академична справка за завършена бакалавърска  степен