Преподаватели, контакти, приемно време

Желателно е студентите да имат предварителна уговорка с преподавателя, с когото искат да се срещнат. За целта ползвайте предоставените по-долу електронни пощи.

Телефони за връзка вижте тук.

 

Преподавател Приемно време, e-mail
доц. д-р Снежа Цонева-Матюсън

Ръководител катедра

sttm96 [at] gmail.com

доц. д-р Витана Костадинова

vitana_kostadinova [at] yahoo.co.uk

доц. д-р Яна Роуланд

каб. 240 (032/261475), Ректорат, 

yanarowland1977 [at] abv.bg

гл. ас. д-р Атанас  Манчоров atanas.manchorov [at] gmail.com
гл. ас. д-р Марина Самалиева m.a.samalieva [at] abv.bg
ас. д-р Милена Кацарска kacarska_sp [at] abv.bg
гл. ас д-р Росица Декова

rosdek [at] uni-plovdiv.bg

ro.dekova [at] gmail.com

гл.ас. д-р Славка Грънчарова sgrancharova [at] gmail.com

ас. Веселина Койнакова

vesselina.koynakova [at] abv.bg;

veskoj [at] uni-plovdiv.bg

ас. Златка Червенкова

zlatche [at] yahoo.com

ас. Румяна Илиева rumil0208 [at] gmail.com

ас. Мария Анастасова

mariaanastasova [at] yahoo.com

преп. Бистра Поповска bistra63 [at] abv.bg
преп. Вадим Банев vadimbanev [at] gmail.com
преп. Здравко Генов  z_genov [at] abv.bg
преп. Магдалена Гогалчева 

mag.gogalcheva [at] gmail.com

преп. Полина Петкова

p.petcova [at] uni-plovdiv.net

преп. Цецилия Първанова-Дженкинс

cjenkins [at] abv.bg