Преподаватели, контакти, приемно време

Желателно е студентите да имат предварителна уговорка с преподавателя, с когото искат да се срещнат. За целта ползвайте предоставените по-долу електронни пощи.

Телефони за връзка вижте тук.

 

Преподавател

Приемно време

Поща

доц. д-р Снежа Цонева-Матюсън

Понеделник

12:30 - 14

каб. 353

Ръководител катедра

sttm96 [at] gmail.com

доц. д-р Витана Костадинова

Вторник 

13:30 - 15

каб. 520

vitana_kostadinova [at] yahoo.co.uk

доц. д-р Яна Роуланд

  Четвъртък

14.30 - 16.00

каб. 353

yanarowland1977 [at] abv.bg

гл. ас. д-р Атанас  Манчоров

Вторник 

10:30 - 12:00

каб. 353

atanas.manchorov [at] gmail.com

гл. ас. д-р Марина Самалиева

Вторник 

11:00 - 12:30

каб. 353

m.a.samalieva [at] abv.bg

гл. ас. д-р Милена Кацарска

Понеделник 

10:30 - 12:00

Деканат на ФФ

mkatsarska [at] uni-plovdiv.bg

гл. ас д-р Росица Декова

Понеделник 

11:30 – 13:00

каб. 353

rosdek [at] uni-plovdiv.bg

гл.ас. д-р Славка Грънчарова

Четвъртък

14:00 - 15:30

каб. 518

sgrancharova [at] gmail.com

ас. Веселина Койнакова

Понеделник  

13:30 - 15

каб. 353

vesselina.koynakova [at] abv.bg;

veskoj [at] uni-plovdiv.bg

ас. Златка Червенкова

Вторник 

14:30 - 16

каб. 353

zlatka.chervenkova [at] uni-plovdiv.bg

ас. Румяна Илиева

Понеделник  

13:30 - 15:30

каб. 353

rumil0208 [at] gmail.com


rumy_ilieva [at] uni-plovdiv.bg

ас. Мария Анастасова

Сряда

15:00 - 17:00

каб. 353

mariaanastasova [at] uni-plovdiv.bg

преп. Бистра Поповска

Петък 

13:30 - 15

каб. 353

bistra63 [at] abv.bg

преп. Вадим Банев

Петък 

12:00 - 13:30

каб. 353

vadimbanev [at] uni-plovdiv.bg

преп. Здравко Генов 

Сряда 

12:00 - 13:30

каб. 353

z_genov [at] abv.bg

z.genov [at] uni-plovdiv.bg

преп. Магдалена Гогалчева 

Вторник 

15 - 16:30

каб. 353

magdalenagogalcheva [at] uni-plovdiv.bg

преп. Полина Петкова

Петък 

13:30 - 15

каб. 353

ppetkova [at] uni-plovdiv.bg

преп. Цецилия Първанова-Дженкинс

Петък 

13:30 - 15

каб. 353

cjenkins [at] abv.bg