Преподаватели, контакти, приемно време

Желателно е студентите да имат предварителна уговорка с преподавателя, с когото искат да се срещнат. За целта ползвайте предоставените по-долу електронни пощи.

Телефони за връзка вижте тук.

 

Преподавател Приемно време, e-mail
доц. д-р Снежа Цонева-Матюсън

Ръководител катедра

sttm96 [at] gmail.com

 доц. Михаил Грънчаров

 

 

доц. д-р Йордан Костурков

ykosturkov [at] yahoo.com

доц. д-р Яна Роуланд

каб. 240 (032/261475), Ректорат, 

yanarowland1977 [at] abv.bg

гл. ас. д-р Атанас  Манчоров

atanas.manchorov [at] gmail.com

гл. ас. д-р Витана Костадинова

vitana_kostadinova [at] yahoo.co.uk

гл. ас. д-р Марина Самалиева

 

 

гл. ас д-р Росица Декова

rodekova [at] gmail.com

ас. Веселина Койнакова

vesselina.koynakova [at] abv.bg;

veskoj [at] uni-plovdiv.bg

ас. Златка Червенкова

zlatche [at] yahoo.com

ас. Милена Кацарска

kacarska_sp [at] abv.bg

ас. Огнян Обретенов

 

 

ас. Росица Пашова

rossie [at] abv.bg

ас. Румяна Илиева

 

 

ас. Сашко Павлов

sashkopavlov [at] gmail.com

гл.ас. д-р Славка Грънчарова

 

sgrancharova [at] gmail.com

ас. Цецилия Първанова-Дженкинс

 

cjenkins [at] abv.bg

ас. Бистра Поповска

 

ас. Магдалена Гогалчева 

mag.gogalcheva [at] gmail.com

ас. Полина Петкова

p.petcova [at] uni-plovdiv.net

ас. Мария Анастасова

mariaanastasova [at] yahoo.com