ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И

 

ЛИТЕРАТУРА – ЛЯТНА СЕСИЯ, 2020 

 

БАКАЛАВРИ

 

ПИСМЕН ИЗПИТ 

 

25 юли 2020 /събота/

 

 

     *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   

 

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ 

 

26 юли 2020 /неделя/

 

 

     *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   

 

ЕСЕННА СЕСИЯ НА ДИ – БАКАЛАВРИ

 

 

24 септември 2020 г (писмен изпит)

25 септември 2020 г. (защити)